TEGEL-IDEE MK png 5000 x 5000
TEGEL-IDEE MK png 5000 x 5000
TEGEL-IDEE MK png 5000 x 5000

Privacybeleid

 

Tegel-Idee bvba hecht een groot belang aan de bescherming van privacy van onze klanten. 
De verzameling en verwerking van persoonsgegevens binnen ons bedrijf verloopt geheel in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). 


Tegel-Idee bvba Tegel-Idee bvba, gevestigd op Winningweg 1
3540 Herk de Stad, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.tegel-idee.be 
Winningweg 1
B 3540 Herk de Stad
Telefoon : 013442541
email : info@tegel-idee.be

M. Olivers is de Functionaris Gegevensbescherming van Tegel-Idee bvba 
Hij is te bereiken via tegeldokter@tegel-idee.be


Persoonsgegevens die wij verwerken :

Tegel-Idee bvba verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken :

Tegel-Idee bvba verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw bestelling en betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Om u te informeren over de beschikbaarheid en/of levertermijn van uw bestelling
- Tegel-Idee bvba verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 


Geautomatiseerde besluitvorming :

Tegel-Idee bvba neemt geen geautomatiseerde besluiten.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren :

Tegel-Idee bvba bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren maximum de wettelijke bewaartermijnen


Delen van persoonsgegevens met derden :

Tegel-Idee bvba verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Enkel indien u ons de opdracht geeft om via een transportbedrijf uw levering te verzorgen of indien u aan ons de opdracht geeft een vloerdersbedrijf te contacteren met het oog op het uitvoeren van werken of indien u ons de opdracht geeft een extern technisch adviseur met u in contact te brengen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken :

Tegel-Idee bvba gebruikt functionele, analytische en tracking cookies om gerichte en gepersonaliseerde marketing te doen. 
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Tegel-Idee bvba gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen :

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tegel-Idee bvba en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tegel-idee.be.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen :

Tegel-Idee bvba neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@tegel-idee.be

 

Door gebruik te blijven maken van deze website, ga je akkoord met ons privacybeleid en geef je toestemming voor het plaatsen van cookies bij bezoek aan onze website.